1. Marek Szczerbiak - Prezes Zarządu, Dyrektor Zakładu

2. Bożena Kaźmierska - Wiceprezes Zarządu, Główna Księgowa

3. Roman Urbanowicz - Wiceprezes Zarządu, Zastępca Dyrektora Zakładu