BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

 Wykonawstwo i remonty instalacji elektrycznych,
 Rozdzielnie różnych typów,
 Układy wizualizacji i monitoringu,
 Sieci kablowe NN,
 Instalacje odgromowe,
 Naprawy i przeglądy środków transportu wewnątrzzakładowego,
 Wykonawstwo napraw i konserwacji urządzeń dźwignicowych.

REALIZACJE:

 Budowa nowego węzła kontaktowego dla Fabryki Kwasu Siarkowego w HM Legnica-prace w ramach umowy konsorcjum,
Przebudowa i wymiana zbiornika stacji ksentenolu w HM Cedynia,
Budowa układu odpylającego gazy procesowe linii Contirod w Hucie Miedzi Cedynia,
Wykonanie pomp ołowiu - Wydział Rafinacji ołowiu PPb – w HM Legnica,
Modernizacja filtrów F1 i F2 w HM Legnica,
Prace remontowe na Elektrofiltrze nr 5 – zlecenie BIPROMET S.A.- w HM Legnica,
Wykonanie i wymiana zamknięć klapowych typu flekta, kompensatorów, elementów inst. odpylającej oczyszczalni konwertorowej  - Wydział Rafinerii Ogniowej – Konwertory w HM Legnica,
Modernizacja dachu i wzmocnienie konstrukcji hali wysokiej wraz z zabudową świetlików dachowych – Wydział Rafinacji ołowiu PPb – w HM Legnica,
Roboty remontowe i inwestycyjne podczas postojów remontowych na terenie, HM Legnica, HM Cedynia i HM Głogów,Roboty remontowe i inwestycyjne realizowane na rzecz Instytutu Metali Nieżelaznych oddział w Legnicy.